Skadeärende

Har du råkat ut för en olycka? Vi utför skadereparationer på alla fabrikat. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och anmäl skadan. Tänk på att ta med skadehandlingar/skadenummer vid inlämning av motorcykeln.

Hämtning & lämning

Vi kan vi både hämta och lämna er mc vi verkstadsärenden,
ring eller mejla för prisuppgift.